TÀI LIỆU

1. Ozone là gi?

2. Ứng dụng Ozone xử lý nước nuôi tôm giống

3. Ứng dụng Ozone xử lý giai đoạn ấu trùng

4. Theuse_ozone

5. Shrimp_aerator

6. Paddlewheelaeration

7. Oxygenator

8. Ozone uses in Shrimp Farming[1]

opyright © 2008 Ozone Ngọc Bích. All rights reserved.
Địa chỉ: 49 Nguyễn Cư Trinh – P.An Nghiệp – Q. Ninh Kiều – TP.Cần Thơ
Điện Thoại:  (0710) 832 598  - 0913 180 976
Email: dmtien@ctu.edu.vn